Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Zapytanie ofertowe

22 września 2016

loga

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Lublin, dnia 22.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr referencyjny 1/1.4 POPW/2016
dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej

“DOMO-SYSTEM” Bożena i Zbigniew Lisowscy Spółka jawna w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu, niniejszym zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej na potrzeby projektu pt. „Wzór na konkurencję DOMO-SYSTEM” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”- Etap I.

Termin składania ofert: 30.09.2016 r. godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie będą odrzucane bez rozpatrywania.

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO